ש. רם-נוף

משהב"ט 83362027
תעשייה אווירית I6557
רפאל 00539861
ספק משהב"ט 83362027
תעשייה אווירית I6557
רפאל 00539861

להבים

להב 11 לידית עיפרון x100

מק"ט:
22511

#10 CURVED EDGE BLADE x100

מק"ט:
22610

#16 STENCIL EDGE BLADE x100

מק"ט:
22616

#17 CHISEL BLADE x100

מק"ט:
22617

#18 LARGE CHISEL BLADE x100

מק"ט:
22618

#19 SHARP EDGE BLADE x100

מק"ט:
22619

#21 STAINLESS STEEL BLADE x100

מק"ט:
22621

#17A NARROW CHISEL BLADES x100

מק"ט:
22717