ש. רם-נוף

משהב"ט 83362027
תעשייה אווירית I6557
רפאל 00539861
ספק משהב"ט 83362027
תעשייה אווירית I6557
רפאל 00539861

ראשי מלחם PTTC

ראש מלחם PTTC-701

מק"ט:
PTTC-701

ראש מלחם PTTC-701B

מק"ט:
PTTC-701B

ראש מלחם PTTC-702

מק"ט:
PTTC-702

ראש מלחם PTTC-703

מק"ט:
PTTC-703

ראש מלחם PTTC-704

מק"ט:
PTTC-704

ראש מלחם PTTC-705

מק"ט:
PTTC-705

ראש מלחם PTTC-706

מק"ט:
PTTC-706

ראש מלחם PTTC-707

מק"ט:
PTTC-707

ראש מלחם PTTC-708B

מק"ט:
PTTC-708B